Genel

Pazarlama mı?Pazar-lamaca mı?

Pazarlama bir sanattır.Çırak gibi yetişip,kalfa olup,ustalık için ter dökmeyi gerektirecek bir sanat.Ancak ne ağırdır ki;ağzı biraz laf yapan insanları gördüğümüzde “A sen pazarlamacı olsana.Bu çeneyle..” deyiverir ve pazarlamacı kimliğini ortaya koyarız.Pazarlama elemanı ihtiyacı olanların verdikleri ilanları gördüğümüzde de durum pek değişmemektedir.
-İkna kabiliyeti yüksek!
Yani buradan pazar-lama değil de pazarla-ma sonucuna ulaşabiliriz.Artık pazar-lama mesleği için iyiden iyiye bir imaj yenilemesi yapılmalı.Bu işe sevdalı yiğitlerin ürün,mal ve ya hizmetleri pazar-lamazdan evvel kendi kimliklerini pazar-laması gerekmektedir.Nasıl mı?Elbetteki kolaylaştırma yoluyla.Hepimizin uygulanabilir bir fikri vardır mutlaka.Yoksa niye pazar-laamya gönül verelim ki?
Benim ilk önerim;
-İlk değişiklik departmanın ismini PAZAR-LAMA olarak değiştirmek olacaktır.
-Diğer bir değişikliğin de;kendi içimizde olması gerekiyor.Kapı kapı dolaşan ve pazarlama faaliyei yürüten insan yaptığı işten ve isimden nefret ederken,Philip Kotler ünvanıyla niye gurur duyuyor?Bunu biraz irdelemek gerektir.
Dünyanın management ülkesi ABD’ye,Türkiye’den örnek olacak pazar-lamacılar sunmak ümidiyle.

Comment here